GC2CBVM Traditional Cache Bratranci Veverkove
Type: Traditional | Size: Micro Micro | Difficulty: 1,5 out of 5 | Terrain: 1 out of 5
By: dolnma @ | Hidden: 26.07.2010 | Status: Archived
Country: Czech Republic | State: Pardubicky kraj
Coordinates: N50° 01.969 E15° 46.406   UTM  33U   E 555392  N 5542566
Last updated: 06.09.2012 | Fav points: 0
Dogs allowed  Takes less than an hour  Available at all times  Available during winter  Wheelchair accessible  Parking available  Public transportation  Telephone nearby  Bicycles  Stroller accessible 
Bratranci Veverkove

Historie

Bratranci Veverkové z Rybitví u Pardubic v roce 1827 vynalezli pluh, který pudu nejen rozrusoval a provzdusnoval, ale prevracel ji tak, že vrchní vrstva se dostávala dolu a spodní vrstva odpocaté pudy navrch. Nadto orba byla méne namáhavá. Prestože o vynález byl mezi zemedelci velký zájem, Veverkové na nem neprofitovali, ke svému prospechu ho využili jiní a puvod vynálezu se stal ve druhé polovine 19. století predmetem národnostního boje.

Veverka cousins from Rybitví at Pardubice in 1827 invented a plow that soil not only stretching, but turning it so that the upper layer is getting down and rested the bottom layer of soil on top. Furthermore, tillage was less strenuous. Although the invention has been great interest among farmers, Veverková spurt on it, to their advantage to take advantage of others and the origin of the invention became in the second half of the 19th century subject of ethnic fighting.


Bratranci

Václav Veverka se narodil 10. prosince 1790 a Frantisek Veverka 3. brezna 1799, oba v Rybitví, kde také žili. Frantisek byl rolník a Václav kovár a chalupník. Jejich neradostné životní osudy byly velmi podobné. Umíraly jim deti a také obema brzy zemrely manželky. Když se znovu oženili a prestehovali z Rybitví, Frantisek do Brehu u Prelouce, Václav do Bukoviny, oba vyhoreli a po nemnoha letech zemreli v bíde, Václav 23. února 1849 a Frantisek 12. února 1849.

Vaclav Veverka is born on the 10th December 1790 and Frantisek Veverka third March 1799, both in Rybitví, where he lived. Francis was a farmer and blacksmith, and Vaclav crofter. Their sad life stories were very similar. They were dying children and two wives who died. When she remarried and moved from Rybitví, Francis to bank at Prelouce, Vaclav to Bukovina, both burned out after a few years and died in poverty, Vaclav 23rd February 1849 and 12th Francis února 1849th


Vynalez ruchadla

Když se Frantisek v r. 1823 oženil a ujal hospodarení, poznal jak obtížné a nedokonalé je rozrusování pudy pro prípravu setby dosavadním náradím. Úpravami tehdejsího tzv. záhonového pluhu, po mnoha neúspesných zkouskách se obema bratrancum spolecne podarilo vytvorit pluh pracující podle jejich predstav. Zatímco dosavadní oradla pudu pouze rozrusovala a musela se v patricné hloubce v zemi udržovat silou oráce, vhodne tvarovaný a na koleckách upevnený pluh Veverkových pudu odkrajoval, rozrusoval, drolil a obracel. Hloubka orby se dala rídit na hrídeli opreném o kolecka vpredu. Lidé nový pluh jmenovali "veverce", sami vynálezci ho vsak nazvali ruchadlem. První brázdu novým ruchadlem vyorali bratranci za kovárnou v Rybitví v roce 1827.

When Francis married in 1823 in and took up farming, he knew how difficult and imperfect is eroding the soil for sowing preparation of the existing tools. Modifications of the then so-called casing plow, after many unsuccessful trials, the two cousins together managed to create a plow working according to their expectations. While so far only rozrusovala oradla instinct and had to be in the proper depth in the country to maintain power oration, suitably shaped and mounted on wheels plow Veverkových instinct odkrajoval, rozrusoval, crumbling and turning. Tillage depth is given to drive on the shaft leaning against the front wheels. People named the new plow "squirrel", inventors themselves, however, called it a turning plow. The new turning plow furrow Vyoral cousins in the shop in Rybitví in 1827.
Cache

Tato Cache se nachází na parkovisti u budovy JAMALL. Velikost cache je micro a obsahuje tuzku a logbook.

Pro cache neni potreba lezt do vysky, je dosazitelna ze zeme.

Preji prijemny a snadny odlov. S pozdravem Dolnma

Tuto cache pro Vás vytvoril Dolnma Zdroj: http://cs.wikipedia.org

free counters
 Custom URLs

Add cache to watch list
Log your visit
Picture Gallery

 Hints

[CZ] magnet [ENG] magnet

 Nearby caches


 Logs

1 logs: Found it 1  

Found it 05.02.2011 by mirek7
Snadno odlovitelna.Dik